BALTACAR on virolais-suomalais-ruotsalainen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on hyödyntää Itämeren vedenalaisen kulttuuriperinnön matkailumahdollisuuksia luomalla parempia ratkaisuja ainutlaatuisten vedenalaisten kohteiden katsomiseen alkuperäisessä paikassaan. Projektin edetessä luodaan Itämeren alueelle matkailukohde, joka koostuu Viron, Ruotsin ja Suomen hylyistä.

Tämän lisäksi yhdistämme voimat yhteistä vedenalaisen kulttuuriperintömatkailun markkinointia ja esittelyä varten. Näin saadaan lisättyä tietoisuutta Itämeren ainutlaatuisesta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, hyvistä säilymisolosuhteista ja vedenalaisen kulttuuriperinnön tarjoamista mahdollisuuksista kehittää alueen matkailua. Markkinoinnin tehostamista ja tiedonjakamista varten luomme vuorovaikutteiset verkkosivut, joilta saa asiallista tietoa kehitteillä olevasta matkailukohteesta ja käyntimahdollisuuksista.


Etsimme tuoreita tapoja kertoa vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä edistää sen suojelua niin sukeltavan kuin ei-sukeltavankin yleisön keskuudessa. Projektin puitteissa avataan uusia vedenalaisia puistoja Hankoon ja Kemiönsaareen, mutta myös kehitetään jo vuonna 2000 avattua hylkypuistoa Helsingissä.

Katso videokuvaa muutamasta kohteestamme:

Kaapelihylky /Hanko, HauensuoliÖstergårsharun / tuntematon kalkkilaivaTietoa tuodaan pohjasta pintaan ja arkistoista pop up -näyttelyihin muun muassa 3D-mallinnosten ja -printtien sekä 360˚ -kuvauksella luotujen virtuaalisukellusten muodossa. Pääosassa ovat hyvin monenlaiset ja eriaikaiset hylyt Suomenlahden rannikolta. Mukana on muun muassa Suomen vanhin hylkypuisto, Helsingin Kronprins Gustav Adolf, jossa pääsee tutustumaan 1700-luvulla Kustaa III:n sodassa tuhoutuneen ruotsalaisen linjalaivan hylkyyn. Hangossa sukelletaan 1600-luvunhollantilaistyyppisen, viljalastissa olleen kauppa-aluksen historiaan ja Kemiönsaaressa 1800-luvulta peräisin oleviin, vielä vanhaa merenkulkutraditiota edustaviin purjealuksiin.

Tiedon keruun ja jakamisen lisäksi projektiin kuuluu olennaisena osana puistojen infrastruktuurin kehittämistä: vedenalaisten ja maanpäällisten opaskylttien laatimista, poijutusta sekä opasköysien kiinnitystä. Kokonaisuudessaan projekti keskittyy vahvasti vedenalaisen kulttuurimatkailun lisäämiseen ja kehittämiseen Suomessa.


Hauensuolen hylkypuiston kunnostusta ja kunnostustarpeiden kartoitusta Sukelluskoulu Aallon / Varuste.netin sukeltajaryhmän voimin. Viikonlopun toiminnasta saatiin kohde siihen kuntoon, että sukeltaminen kohteella on vaivatonta ja turvallista ja varmistettiin, että aluksen kiinnittäminen kiinnityspoijuun on turvallinen.Toimintaryhmä matkalla hylyltä toiselle.


Aluksen kiinnityspoijun kiinnitystä. 5-6 metrin syvyydessä olevaan välivesipoijuun kiinnitetään pintaan johtavaa köyttä, jonka päässä on hylkykohdetta merkkaava huomiopoiju. Poijuun kiinnittäytyvä alus poimii huomiopoijun kiinnitysköysineen vedestä ja alus kiinnittäytyy suoraan hylkykohteen lähettyville. Meren pohjassa, poijupainon luota lähtee ohjausliina varsinaiselle hylkykohteelle, joten suunnistamisen osalta hylkyvierailu on pyritty tekemään yksinkertaiseksi ja nautinnolliseksi.

PROJEKTIN KESTO:
01.01.2017 - 31.12.2019

PROJEKTIN KUMPPANIT:
1) National Heritage Board of Estonia (EST) - Pääkumppani
2) Finland’s National Board of Antiquities (Museovirasto) (FIN)
3) Swedish National Maritime Museums (SWE)
4) Adrianto OÜ (EST)
5) Aalto Group Oy, Sukelluskoulu Aalto (Varuste.net) (FIN)
6) Haninge Municipality (SWE)
7) NGO West-Estonia Tourism (EST)

Mukana myös:
Åland Board of Antiquities (FIN)

RAHOITUS:
Projektin rahoituksesta vastaa Interreg Central Baltic ProgrammeProjektin kokonaisbudjetti: 1 633 242,71 €
ERDF: 1 294 568, 19 €

Aallon resurssit projektin toteuttamiseen: 88 875,00 €
ERDF: 66 656,25€