Oskillometrinen menetelmä on hyvin samantyyppinen kuin tavallinen kuuntelumenetelmä. Tässä menetelmässä äänien sijasta havainnoidaan mansettiin muodostuvia matalataajuisia pulsseja. Näillä pulsseilla ei ole ääniä vastaavaa selkeää alkamis-ja loppumishetkeä, joten systolisen ja diastolisen paineen ajanhetkien tunnistaminen on RR-menetelmää hankalampaa.

Oskillometrinen menetelmä on tavallisin automaattilaitteiden käyttämä menetelmä. Pulsaation tunnistava anturi voi olla laitteen sisällä mansetin ilmaletkun ohjatessa pulssit anturille - tällä tavalla saadaan yksinkertainen mansettiratkaisu ja anturi
sijoitettua suojaan.

[Lähde: Verenpaineen mittaus, non-invasiiviset menetelmät Jukka Honkanen]